Codziennie ciekawsze lekcje!

Program nauczania. Chemia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Klasy 1-3

Dokumentacja: Program nauczania

Autor:

Ryszard M. Janiuk

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Chemia. Zakres podstawowy

Część:

Wszystkie

W dokumencie znajduje się opis programu nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych. Program zawiera informacje na temat treści kształcenia oraz sposobu realizacji celów wskazanych w podstawie programowej. Ułatwia kontrolę i ocenę osiągnięć uczniów oraz wskazuje warunki niezbędne do realizacji programu.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Reakcje jonowe w roztworach”

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do podsumowania działu „Budowa związków organicznych.…

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Roztwory”

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Reakcje utleniania–redukcji” – grupa B

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Wiązania chemiczne i oddziaływania…

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 17. Sód i potas

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do lekcji wprowadzających

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 5. Prawo okresowości a układ okresowy…

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaMultibooki

   Multibook „Chemia. Zakres podstawowy” klasa 1

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe