Codziennie ciekawsze lekcje!

Prezentacja 1. Привет! Это я!

Multimedia: Prezentacje

Autor:

Artem Chernyshev

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

1

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

W prezentacji znajduje się materiał leksykalno-gramatyczny skorelowany z pierwszym rozdziałem podręcznika Kak raz 1. Materiał zawiera nagrania podstawowych rosyjskich słów, zwrotów grzecznościowych oraz dialogi. W prezentacji mamy również ćwiczenia z użyciem rosyjskich piosenek.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Materiał ekstra. Test wiedzy o Rosji. Poziom średni

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 10. Rozdział 4: Люди. 4.1 Портрет

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 6: Поздравляю!

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – Scrabble. Rozdział 1: Люди и вещи. 1.2 В классе

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 15. Rozdział 5: Человек. 5.1 Части тела

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – stopień najwyższy przymiotników. Rozdział 5:…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Wypowiedź pisemna (temat wypracowania). Rozdział 1. Каждый день.…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Как раз 1. Przedmiotowy system oceniania

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – wyszukiwanie i poprawianie błędów w zdaniach. Rozdział 1:…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe