Codziennie ciekawsze lekcje!

Plansza edukacyjna. Wielokąty foremne

Pomoce: Inne pomoce

Autor:

Praca zbiorowa

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Matematyka

Klasa:

6, 7, 8

Cykl:

Matematyka, Matematyka wokół nas

Część:

Wszystkie

W pliku znajduje się plansza edukacyjna zawierająca definicję wielokąta foremnego oraz ukazująca zależności między promieniem okręgu wpisanego w wybraną figurę foremną lub na niej opisanego a długością boku tej figury.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Pomysły na lekcje 33. Dziesiątkowy system pozycyjny

   Matematyka wokół nas

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Pomysły na lekcje 53–55. Obliczanie liczby z danego jej ułamka i…

   Matematyka wokół nas

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Pomysły na lekcje 66–67. Powiększanie i zmniejszanie figur. Matematyka…

   Matematyka wokół nas

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Pomysły na lekcje 51–53. Powtórzenie wiadomości. Rozszerzenie zakresu…

   Matematyka wokół nas

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka nr 1. Matematyka wokół nas. Klasa 7

   Matematyka wokół nas

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka nr 12. Matematyka wokół nas. Klasa 5

   Matematyka wokół nas

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 22. Dodawanie i odejmowanie ułamków

   Matematyka wokół nas

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka nr 2. Matematyka wokół nas. Klasa 4

   Matematyka wokół nas

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Pomysły na lekcje 23. Punkt, prosta, półprosta, odcinek. Matematyka…

   Matematyka wokół nas

   Szkoła podstawowa klasy 4-8