Codziennie ciekawsze lekcje!

Plansza edukacyjna. Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 maja

Pomoce: Inne pomoce

Autor:

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Materiał okołocyklowy

Część:

Wszystkie

W pliku znajduje się plansza edukacyjna przedstawiająca okoliczności uchwalenia i najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja. Dodatkowo na planszy przedstawiono przyczyny i skutki zawiązania konfederacji w Targowicy.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 23. Kościół i kultura na zachodzie Europy

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 10. Polska Kazimierza Wielkiego

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą 9. Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 28. Rewolucja lutowa i przewrót bolszewicki w Rosji

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 6. Ziemie polskie po upadku powstania listopadowego

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 9. Rewolucja przemysłowa

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 6. Cywilizacja starożytnych Greków

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 37. Przemiany gospodarczo-społeczne po 1989 r.

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 21. Średniowieczna wieś

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8