Codziennie ciekawsze lekcje!

Plansza edukacyjna. Postaci biblijne

Pomoce: Inne pomoce

Segment:

Szkoły ponadgimnazjalne

Przedmiot:

Język polski

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka, Nowe Lustra świata

Część:

Wszystkie

W pliku znajduje się plansza edukacyjna dotycząca postaci biblijnych

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy nr 43 do scenariusza lekcji 60. Klasa 1. Część 2

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy nr 16 do lekcji 17. Dialogi Miłosza z kulturą, filozofią i…

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 13. Na zachód od Akermanu. Relacje pomiędzy pamięcią a…

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 29. Pianista w świecie wojennej grozy – filmowa…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Przygotowanie do egzaminu maturalnego. Wypowiedź ustna monologowa. Zadanie…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 8. (+ wariant rozszerzony). Tajemnica ludzkiego cierpienia…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • OcenianieKartkówki

   Władysław Reymont „Chłopi”. Kartkówka z lektury

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy nr 66 do scenariusza lekcji 63. (wariant). Nowe Zrozumieć tekst…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 25. Pierwsze spojrzenie na epokę dwudziestolecia…

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne