Codziennie ciekawsze lekcje!

Plan wynikowy. Historia. Klasa 7

Dokumentacja: Plan wynikowy

Autor:

Anita Plumińska-Mieloch

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

7

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji powtórzeniowej po dziale 3.

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 35. Upadek Napoleona

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 6. Polska pod okupacją niemiecką

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 1. Wielkie odkrycia geograficzne

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 3. Królestwo Polskie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 15. Tworzenie podstaw władzy komunistycznej w Polsce

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej po dziale II (obejmuje lekcje 10.-13.)

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 37. Świat u progu wojny

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DiagnostykaDiagnozy na rozpoczęcie

   Sprawdzian (diagnoza przedmiotowa) na rozpoczęcie nauki w klasie 4.

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8