Codziennie ciekawsze lekcje!

Plan wynikowy. Historia. Klasa 7

Dokumentacja: Plan wynikowy

Autor:

Anita Plumińska-Mieloch

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

7

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 4. Europa i świat w XVIII wieku (wersja do edycji)

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 3. Kultura odrodzenia we Włoszech

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej. Dział IV. W czasach zwycięstw i latach…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 2. Walka z porządkiem pokongresowym

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji powtórzeniowej. Dział II. Starożytna Grecja

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą 6. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DiagnostykaDiagnozy na zakończenie

   Historia. Diagnoza przedmiotowa na zakończenie klasy. Szkoła podstawowa.…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 26. Polacy wobec zbliżającej się wojny

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 11. Jadwiga i Jagiełło – unia dwóch państw

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8