Codziennie ciekawsze lekcje!

Plan wynikowy. Historia. Klasa 6

Dokumentacja: Plan wynikowy

Autor:

Anita Plumińska-Mieloch

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

6

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Ćwiczenia z mapą 1. Europa w czasie II wojny światowej

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 3. Królestwo Polskie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 9. W teatrze i na igrzyskach

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 2. Polska w latach II wojny światowej

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Ćwiczenia z mapą 4. Zmiany granic Polski po II wojnie światowej

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 8. Władze polskie na uchodźstwie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 20. Józef Piłsudski i jego żołnierze. *Bitwa…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 35. Polska w unii z Węgrami i Litwą

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 22. Masy wkraczają do polityki

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8