Codziennie ciekawsze lekcje!

Plan wynikowy. Historia. Klasa 6

Dokumentacja: Plan wynikowy

Autor:

Anita Plumińska-Mieloch

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

6

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 5. Trudne dzieje ostatnich stu lat (wersja do edycji)

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 1. Najdawniejsze dzieje człowieka

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej po dziale V

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 1. II wojna światowa

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DiagnostykaDiagnozy na rozpoczęcie

   Formularz dla nauczyciela do analizowania wyników sprawdzianu (diagnozy…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 8. Władze polskie na uchodźstwie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 23. Prusy, Austria, Rosja – absolutyzm oświecony

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 33. Upadek PRL i narodziny III RP

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą. Wiosna Ludów w Europie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8