Codziennie ciekawsze lekcje!

Plan wynikowy. Historia. Klasa 4

Dokumentacja: Plan wynikowy

Autor:

Małgorzata Lis

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

4

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą 3. Polska i Litwa pod rządami ostatnich Jagiellonów

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej (dział I). Europa i świat w XVI wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 27. Rzeczpospolita w okresie kryzysu – czasy saskie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 1. II wojna światowa

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 35. Polska w unii z Węgrami i Litwą

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 10. Polska Kazimierza Wielkiego

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 11. Rzym – od królestwa do republiki

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 11. Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej po dziale II (obejmuje lekcje 10.-13.)

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8