Codziennie ciekawsze lekcje!

Plan wynikowy. Chemia. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. Klasa 3

Dokumentacja: Plan wynikowy

Autor:

Anna Martuszewska

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

3

Cykl:

Chemia. Zakres rozszerzony

Część:

3

Dokument zawiera wymagania podstawowe oraz ponadpodstawowe dotyczące umiejętności, które uczeń powinien opanować w trakcie lekcji w klasie 3 szkoły ponadpodstawowej. Są one szczegółowo odniesione do poszczególnych rozdziałów cyklu „Chemia. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum”.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Procesy utleniania i redukcji” – grupa B

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Halogenopochodne węglowodorów”

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Niemetale” – grupa A

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do podsumowania działu „Wiązania chemiczne”

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaMultibooki

   Multibook „Chemia. Zakres rozszerzony” klasa 3

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Reakcje w roztworach” – grupa B

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Atomy, cząsteczki i stechiometria…

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 25. Fenole

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Kwasy karboksylowe. Izomeria optyczna” – grupa A

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe