Codziennie ciekawsze lekcje!

Plan wynikowy. Chemia. Zakres Rozszerzony. Liceum i technikum. Klasa 1

Dokumentacja: Plan wynikowy

Autor:

Iwona Paleska, Przemysław Ziaja

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

1

Cykl:

Chemia. Zakres rozszerzony

Część:

Wszystkie

Dokument zawiera wymagania podstawowe oraz ponadpodstawowe dotyczące umiejętności, które uczeń powinien opanować w trakcie lekcji w klasie 1 szkoły ponadpodstawowej. Są one szczegółowo odniesione do poszczególnych rozdziałów cyklu „Chemia. Zakres Rozszerzony. Liceum i technikum”.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 26. Stężenie molowe roztworu

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Związki karbonylowe” – grupa B

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DiagnostykaDiagnozy na rozpoczęcie

   Sprawdzian z chemii na rozpoczęcie nauki w 1 klasie liceum i technikum.…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Związki karbonylowe” – grupa A

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Wiązania chemiczne” – grupa B

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Halogenopochodne węglowodorów” – grupa B

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Związki karbonylowe”

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do podsumowania działu „Szybkość reakcji chemicznych, efekty…

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Węglowodory” – grupa B

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe