Codziennie ciekawsze lekcje!

Plan wynikowy. Chemia. Zakres podstawowy. Klasa 1. Nowa edycja

Dokumentacja: Plan wynikowy

Autor:

Ryszard M. Janiuk, Małgorzata Chmurska, Gabriela Osiecka

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

1

Cykl:

Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Część:

Wszystkie

Dokument zawiera wymagania podstawowe oraz ponadpodstawowe dotyczące umiejętności, które uczeń powinien opanować w trakcie lekcji w klasie 1 szkoły ponadpodstawowej. Są one szczegółowo odniesione do poszczególnych rozdziałów cyklu „Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja”.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Reakcje jonowe w roztworach”

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 16. Energia w reakcjach chemicznych

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Reakcje utleniania–redukcji” – grupa B

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do podsumowania działu „Reakcje utleniania–redukcji”

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Związki organiczne o znaczeniu biologicznym (cz.…

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Tlen, wodór i systematyka związków…

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Związki organiczne o znaczeniu biologicznym (cz.…

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Chemia w naszym życiu (cz. 1)” – grupa A

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 12. Wodorotlenki i zasady

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe