Codziennie ciekawsze lekcje!

Plakat. Powstanie styczniowe

Pomoce: Inne pomoce

Autor:

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

W pliku znajduje się plakat edukacyjny przedstawiający przebieg i konsekwencje powstania styczniowego.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 18. Zabór pruski – walka z germanizacją

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji powtórzeniowej. Dział II. Starożytna Grecja

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 2. Konsekwencje wielkich odkryć geograficznych

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian 2. Starożytna Grecja

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą. Powstanie chrześcijaństwa i schyłek starożytności

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowy system oceniania. Historia. Klasa 8

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 4. Ja i moja historia

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 30. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 25. Powstanie trójprzymierza i trójporozumienia

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8