Codziennie ciekawsze lekcje!

Opinia o programie nauczania. Informatyka. Zakres podstawowy

Dokumentacja: Opinie o programie

Autor:

Anna Wysocka

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Informatyka

Klasa:

1, 2, 3

Cykl:

Informatyka. Zakres podstawowy

Część:

Wszystkie

Dokument zawiera opinię na temat programu nauczania informatyki w klasach 1–3 SPP według cyklu „Informatyka. Zakres podstawowy” autorstwa Wandy Jochemczyk i Katarzyny Olędzkiej, potwierdza zgodność programu z podstawą programową oraz jego poprawność pod względem merytorycznym.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Informatyka. Klasa 3. 5. Wskazówki metodyczne do rozdziału „Bazy…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Informatyka. Klasa 1. 5. Wskazówki metodyczne do rozdziału „Algorytmika i…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Informatyka. Klasa 3. 6. Wskazówki metodyczne do rozdziału „Grafika 3D”

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   EKSTRA Materiał metodyczny. Od programowania wizualnego do tekstowego.…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Informatyka. Klasa 3. 1. Wskazówki metodyczne do rozdziału…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Informatyka. Klasa 2. 2. Wskazówki metodyczne do rozdziału „Algorytmika i…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Informatyka. Klasa 3. 6. Sprawdzian do rozdziału „Grafika 3D”

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Informatyka. Klasa 3. 2. Wskazówki metodyczne do rozdziału „Algorytmika i…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Informatyka. Klasa 2. 3. Sprawdzian do rozdziału „Projekt: multimedialny…

   Informatyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe