Codziennie ciekawsze lekcje!

Opinia o programie nauczania. Chemia. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony

Dokumentacja: Opinie o programie

Autor:

Halina Szczepaniec

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

1, 2, 3, 4

Cykl:

Chemia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

Część:

Wszystkie

Dokument zawiera opinię na temat programu nauczania chemii w klasach 1–4 SPP według cyklu „Chemia. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony”, potwierdza zgodność programu z podstawą programową oraz jego poprawność pod względem merytorycznym.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Szybkość reakcji chemicznych, efekty energetyczne…

   Chemia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna” –…

   Chemia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Struktura elektronowa atomu” – grupa B

   Chemia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Roztwory i inne mieszaniny”

   Chemia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 15. Wiązania w związkach chemicznych.…

   Chemia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 12. Graficzny zapis konfiguracji elektronowej

   Chemia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Roztwory i inne mieszaniny” – grupa A

   Chemia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 26. Stężenie molowe roztworu

   Chemia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Struktura elektronowa atomu” – grupa A

   Chemia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe