Codziennie ciekawsze lekcje!

Opinia o programie nauczania. Chemia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy

Dokumentacja: Opinie o programie

Autor:

Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

1, 2, 3

Cykl:

Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Część:

Wszystkie

Dokument zawiera opinię na temat programu nauczania chemii w klasach 1–3 SPP według cykli „Chemia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy” i „Chemia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Nowa edycja”, potwierdza zgodność programu z podstawą programową oraz jego poprawność pod względem merytorycznym.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • MultimediaMultibooki

   Multibook „Chemia. Zakres podstawowy” klasa 3

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 32. Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DiagnostykaDiagnozy na rozpoczęcie

   Sprawdzian z chemii na rozpoczęcie nauki w 2 klasie szkoły…

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaMultibooki

   Multibook „Chemia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja” klasa 1 – DEMO

   Chemia. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 15. Kwasy nieorganiczne

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 9. Wiązanie kowalencyjne

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Właściwości metali i ich związków”

   Chemia. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna” –…

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Reakcje w roztworach” – grupa A

   Chemia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe