Codziennie ciekawsze lekcje!

Opinia o programie nauczania. Chemia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy

Dokumentacja: Opinie o programie

Autor:

Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Chemia

Klasa:

1, 2, 3

Cykl:

Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Część:

Wszystkie

Dokument zawiera opinię na temat programu nauczania chemii w klasach 1–3 SPP według cykli „Chemia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy” i „Chemia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Nowa edycja”, potwierdza zgodność programu z podstawą programową oraz jego poprawność pod względem merytorycznym.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Roztwory” – grupa A

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu „Wiązania chemiczne i oddziaływania…

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Reakcje chemiczne” – grupa A

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu „Budowa atomu” – grupa A

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaMultibooki

   Multibook „Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja” klasa 1

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 8. Wiązania jonowe i metaliczne

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Odpowiedzi do kart pracy

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 5. Prawo okresowości a układ okresowy…

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do rozdziału 16. Energia w reakcjach chemicznych

   Chemia. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe