Codziennie ciekawsze lekcje!

Multibook „Historia. Zakres rozszerzony” Klasa 1 – DEMO

Multimedia: Multibooki

Autor:

Praca zbiorowa

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Historia

Klasa:

1

Cykl:

Historia. Zakres rozszerzony

Część:

Wszystkie

Multibook to nowoczesne narzędzie łączące tradycyjny podręcznik z zasobami multimedialnymi. Dzięki dodatkowym galeriom fotografii, rekonstrukcjom oraz panoramom sferycznym obiektów historycznych uczeń może dokładnie poznać wiele budowli, dzieł sztuki innych obiektów z dawnych epok. Interesujące filmy oraz interaktywne mapy i ilustracje spowodują, że zajęcia są jeszcze bardziej atrakcyjne, a nagrania audio dodatkowo wzbogacają treści omawiane na lekcjach. Rozbudowany zestaw narzędzi multibooka pozwala na pełne wykorzystanie możliwości programu zarówno na tablicy interaktywnej, jak i przy użyciu rzutnika multimedialnego.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 16. Ziemie polskie i Polacy podczas Wiosny Ludów

   Historia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian po dziale VII. Epoka napoleońska

   Historia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian po dziale III. Rzym i świat śródziemnomorski pod rzymskim…

   Historia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 16. Państwo i społeczeństwo rzymskie w I–II w. n.e.

   Historia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPlan wynikowy

   Plan wynikowy. Historia. Klasa 1. Zakres rozszerzony

   Historia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 21. Stany Zjednoczone Ameryki w drugiej połowie XIX w.

   Historia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 40. Zjednoczenie ziem polskich i budowa Królestwa…

   Historia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 26. Kryzys Rzeczypospolitej i konflikt z Turcją w…

   Historia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowy system oceniania. Historia. Klasa 2. Zakres rozszerzony

   Historia. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe