Codziennie ciekawsze lekcje!

Multibook. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1. Nowa edycja – DEMO

Multimedia: Multibooki

Autor:

Praca zbiorowa

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa:

1

Cykl:

Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

Część:

Wszystkie

Multibook jest przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych: 4-letniego liceum, 5-letniego technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. Multibook to nowoczesne narzędzie łączące tradycyjny podręcznik z zasobami multimedialnymi. Dzięki licznym dodatkowym zdjęciom i rysunkom uczeń może zobaczyć więcej przykładów omawianych elementów. Interesujące filmy i animacje powodują, że zajęcia są jeszcze bardziej atrakcyjne, a interaktywne ilustracje dodatkowo wzbogacają omawianie prezentowanych treści. Bogaty zestaw narzędzi multibooka pozwala na pełne wykorzystanie możliwości programu zarówno na tablicy interaktywnej, jak i przy użyciu rzutnika multimedialnego.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowy system oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła…

   Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci

   Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 15. Zdrowie jako wartość dla człowieka i zasób dla…

   Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa.…

   Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   EDB. Nowa edycja. Sprawdzian do działu 2. Edukacja zdrowotna. Wersje A–D z…

   Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPlan wynikowy

   Plan wynikowy. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Nowa…

   Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 24. System Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej…

   Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 16. Styl życia a zdrowie człowieka

   Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiał uzupełniający do lekcji: Reagowanie w sytuacji zagrożenia…

   Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe