Codziennie ciekawsze lekcje!

Multibook. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1 – DEMO

Multimedia: Multibooki

Autor:

praca zbiorowa

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa:

1

Cykl:

Edukacja dla bezpieczeństwa

Część:

Wszystkie

Multibook jest przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych: 4-letniego liceum, 5-letniego technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. Multibook to nowoczesne narzędzie łączące tradycyjny podręcznik z zasobami multimedialnymi. Dzięki licznym dodatkowym zdjęciom i rysunkom uczeń może zobaczyć więcej przykładów omawianych elementów. Interesujące filmy i animacje powodują, że zajęcia są jeszcze bardziej atrakcyjne, a interaktywne ilustracje dodatkowo wzbogacają omawianie prezentowanych treści. Bogaty zestaw narzędzi multibooka pozwala na pełne wykorzystanie możliwości programu zarówno na tablicy interaktywnej, jak i przy użyciu rzutnika multimedialnego.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu 1. Podstawy pierwszej pomocy. Wersje A–D z…

   Edukacja dla bezpieczeństwa

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 11. Pogryzienia, użądlenia, wstrząs

   Edukacja dla bezpieczeństwa

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjePoradnik

   Edukacja dla bezpieczeństwa. Na dobry start. Poradnik nauczyciela. Szkoła…

   Edukacja dla bezpieczeństwa

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaPrzedmiotowy system oceniania

   Przedmiotowy system oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła…

   Edukacja dla bezpieczeństwa

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 15. Międzynarodowe prawo humanitarne

   Edukacja dla bezpieczeństwa

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 6. Rany, krwawienia, krwotoki

   Edukacja dla bezpieczeństwa

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 3. Utrata przytomności

   Edukacja dla bezpieczeństwa

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 10. Zatrucia

   Edukacja dla bezpieczeństwa

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 22. Powinności obronne i kryzysowe władz, instytucji oraz…

   Edukacja dla bezpieczeństwa

   Szkoły ponadpodstawowe