Codziennie ciekawsze lekcje!

Kartkówka. Wyrazy podstawowe i pochodne. Formanty. Klasa 7

Ocenianie: Kartkówki

Autor:

WSiP

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Język polski

Klasa:

7

Cykl:

Gramatyka i stylistyka, Świat w słowach i obrazach

Część:

Wszystkie

Kartkówka dotycząca zagadnień z zakresu słowotwórstwa (wyrazy podstawowe i pochodne, rodzaje i funkcje formantów)

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz 4. Jak czytać poezję?

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz 18. Głoska, litera, sylaba

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz 112. Hybrydy w kinie, czyli rzecz o krzyżówkach

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz 35. Dlaczego „Pan Tadeusz” – pierwsze spotkanie z poematem

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Odpowiedzi do wybranych zadań z podręcznika „Świat w słowach i…

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz 14. Moim zdaniem, czyli jak wyrazić swoją opinię

   Świat w słowach i obrazach

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz 61. Symboliczny sens tytułu powieści Żeromskiego

   Materiał okołocyklowy

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz 40. Jakimi słowami wyrazić ból? (Jan Kochanowski, „Tren I”…

   Świat w słowach i obrazach

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz 48. Między książką a ekranem

   Świat w słowach i obrazach

   Szkoła podstawowa klasy 4-8