Codziennie ciekawsze lekcje!

Kartkówka 4.

Ocenianie: Kartkówki

Autor:

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska-Markowicz

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

8

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Kartkówka 4.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 37. Świat u progu wojny

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 19. Słowiańszczyzna

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 25. Papież Polak

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 9. Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 1. Wielkie odkrycia geograficzne

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 35. Upadek Napoleona

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 27. Bunty społeczne w latach 1968 i 1970

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 3. Polityka Niemiec w okupowanej Europie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy. Lekcja 24. Rewolucja 1905 roku w Rosji i w zaborze rosyjskim

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8