Codziennie ciekawsze lekcje!

Kartkówka 2.

Ocenianie: Kartkówki

Autor:

Anita Plumińska-Mieloch

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

6

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 12. Wielka wojna z Krzyżakami

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 34. Związek Sowiecki pod władzą Stalina

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 16. Upadek powstania i represje rosyjskie wobec…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 37. Przemiany gospodarczo-społeczne po 1989 r.

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 19. Kryzys Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 20. Wojny Rzeczypospolitej z Turcją

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 25. Postalinowska odwilż i mała stabilizacja

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej. Dział V. Trudne dzieje ostatnich stu lat

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 16. Początki panowania Wazów i wojny z Rosją

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8