Codziennie ciekawsze lekcje!

Kartkówka 2.

Ocenianie: Kartkówki

Autor:

Anita Plumińska-Mieloch

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

5

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Kartkówka 2. (kartkówka obejmuje tematy lekcji 6., 7., 8.)

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 6. Nasze polskie symbole

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 30. Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Ćwiczenia z mapą. Narodziny państwa polskiego. Panowanie Bolesława…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 4. Powstanie listopadowe

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 22. Daleki Wschód – Chiny i Japonia

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji powtórzeniowej po dziale 1.

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 30. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 19. Kryzys Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 22. Średniowieczne miasto

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8