Codziennie ciekawsze lekcje!

Kartkówka 2.

Ocenianie: Kartkówki

Autor:

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska-Markowicz

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

8

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Kartkówka 2.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 36. Niemcy pod władzą Hitlera

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiały do lekcji 15. Bizancjum

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 24. Rewolucja 1905 roku w Rosji i zaborze rosyjskim

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaPlan wynikowy

   Plan wynikowy. Historia. Klasa 8

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 1. Wielkie odkrycia geograficzne

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 28. PRL pod rządami Edwarda Gierka

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 25. Postalinowska odwilż i mała stabilizacja

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej (dział II). Polska w XVI wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 23. Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8