Codziennie ciekawsze lekcje!

Kartkówka 12.

Ocenianie: Kartkówki

Autor:

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska-Markowicz

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

8

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Kartkówka 12.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 32. Powstanie kościuszkowskie i upadek…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 30. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 12. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 21. Średniowieczna wieś

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 28. Rewolucja lutowa i przewrót bolszewicki w Rosji

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiał dodatkowy do lekcji 17. Powstanie kozackie

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 10. Uczeni, pisarze, artyści

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 23. Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX wieku

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej. Dział VII. Polska dzielnicowa i…

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8