Codziennie ciekawsze lekcje!

Kartkówka 11.

Ocenianie: Kartkówki

Autor:

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska-Markowicz

Segment:

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Przedmiot:

Historia

Klasa:

8

Cykl:

Historia

Część:

Wszystkie

Kartkówka 11.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Materiały do lekcji 4. Starożytny Izrael

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji powtórzeniowej (dział VI). Epoka napoleońska

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 2. Działania wojenne w latach 1939-1941

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 7. Polska pod okupacją sowiecką

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz lekcji 23. Żołnierze niezłomni

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 8. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Rozkład materiału. Historia. Klasa 8 (Vulcan)

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeScenariusze lekcji

   Scenariusz do lekcji 24. Rewolucja 1905 roku w Rosji i zaborze rosyjskim

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8

  • LekcjeKarty pracy

   Karta pracy do lekcji 7. Polska i Litwa pod rządami ostatnich Jagiellonów

   Historia

   Szkoła podstawowa klasy 4-8