Codziennie ciekawsze lekcje!

Karta pracy. Zdrowie

Lekcje: Karty pracy

Autor:

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

Karta pracy jest doskonałą pomocą dla nauczycieli i uczniów w rozszerzaniu wiedzy i umiejętności z danego zakresu tematycznego oraz w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Materiał zawiera słowniczek tematyczny i zadania (zadania na rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, zadania na przetwarzanie, zadania na tworzenie wypowiedzi pisemnej) z kluczem odpowiedzi i transkrypcją nagrań.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 7. Rozdział 3: Робота. 3.1 Профессии

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra o uczeniu się (tłumaczenie zdań). Rozdział 5: Образование.…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – aspekty nauki języka. Rozdział 5: Образование. 5.2…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Nagranie do testu rozdziałowego. Rozdział 7: На экране

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Podróżowanie i turystyka. Nagranie nr 1

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – uzupełnianie pytań. Rozdział 5: Образование. 5.3…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – liczby. Rozdział 1: Это я. 1.6 Возраст

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Nagranie do testu rozdziałowego. Как раз 2. Rozdział 6:…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 17. Rozdział 6: Поздравляю!. 6.2 За столом

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe