Codziennie ciekawsze lekcje!

Karta pracy. Zdrowie

Lekcje: Karty pracy

Autor:

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Język rosyjski

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Как раз

Część:

Wszystkie

Karta pracy jest doskonałą pomocą dla nauczycieli i uczniów w rozszerzaniu wiedzy i umiejętności z danego zakresu tematycznego oraz w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Materiał zawiera słowniczek tematyczny i zadania (zadania na rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, zadania na przetwarzanie, zadania na tworzenie wypowiedzi pisemnej) z kluczem odpowiedzi i transkrypcją nagrań.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Zdrowie. Nagranie nr 2

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DiagnostykaDiagnozy na rozpoczęcie

   Sprawdzian z języka rosyjskiego na rozpoczęcie nauki w 2 klasie liceum i…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieTesty

   Test rozdziałowy. Rozdział 5: Услуги

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Как раз 2. Nagrania do podręcznika

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 22. Rozdział 7: Общество. 7.2 СМИ

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaNagrania

   Karta pracy. Człowiek. Nagranie nr 1

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieKartkówki

   Kartkówka 4. Rozdział 2: Дом. 2.1 Мой район

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra memory (choroby i ich symptomy). Rozdział 5: Человек. 5.2…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe

  • PomoceGry

   Gra – pytania i odpowiedzi. Rozdział 4: Спорт. 4.1…

   Как раз

   Szkoły ponadpodstawowe