Codziennie ciekawsze lekcje!

Karta pracy do scenariusza lekcji 11. Czy wszystko jest mądrością? Księga Koheleta

Lekcje: Karty pracy

Autor:

Joanna Gaweł

Segment:

Szkoły ponadgimnazjalne

Przedmiot:

Język polski

Klasa:

1

Cykl:

Oblicza epok. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa edycja

Część:

1

Karta pracy poświęcona pojęciu marności w biblijnej Księdze Koheleta

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Olga Tokarczuk „Podróż ludzi Księgi”. Sprawdzian znajomości…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • OcenianieSprawdziany

   Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”. Sprawdzian znajomości lektury

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • DokumentacjaPlan wynikowy

   Plan wynikowy. Klasa 2 cz. 1. Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • OcenianieSprawdziany

   Cervantes, „Przemyślny Don Kichot z Manczy”. Sprawdzian znajomości…

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • OcenianieSprawdziany

   W. Gombrowicz, „Ferdydurke”. Sprawdzian znajomości lektury

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • OcenianieSprawdziany

   Barok. Sprawdzian wiadomości

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • OcenianieSprawdziany

   Johann Wolfgang Goethe „Cierpienia młodego Wertera”. Sprawdzian…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian. Literatura i kultura Młodej Polski (epika i dramat)

   Nowe Lustra świata

   Szkoły ponadgimnazjalne

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian wiadomości o epoce wraz z modelem odpowiedzi. Wojna w kulturze i…

   Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka

   Szkoły ponadgimnazjalne