Codziennie ciekawsze lekcje!

EKSTRA Materiał metodyczny Model standardowy. Najlepsza teoria Wszechświata w najmniejszej skali. Grawitacja a Szczagólna Teoria Względności. Odpowiedzi

Pomoce: Projekty

Autor:

Piotr Ludwikowski

Segment:

Szkoły ponadpodstawowe

Przedmiot:

Fizyka

Klasa:

Wszystkie

Cykl:

Fizyka. Zakres podstawowy. Nowa edycja, Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja, Fizyka. Zakres podstawowy, Fizyka. Zakres rozszerzony

Część:

Wszystkie

Materiał zawiera odpowiedzi do zadań do tekstów popularnonaukowych pt. „Model standardowy. Najlepsza teoria Wszechświata w najmniejszej skali.” i „Grawitacja a Szczególna Teoria Względności.” zawartych w Materiale ekstra.

Zobacz, jakie jeszcze materiały i pomoce dydaktyczne przygotowaliśmy dla Ciebie:

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu Energia i jej przemiany

   Fizyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Rozwiązania zadań z podręcznika. Dział: Elementy astronomii. Fizyka.…

   Fizyka. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do realizacji podręcznika Fizyka. Liceum i technikum.…

   Fizyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Rozwiązania zadań z podręcznika Fizyka. Liceum i technikum. Klasa 3.…

   Fizyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • DokumentacjaRozkład materiału

   Szczegółowy rozkład materiału nauczania. Fizyka. Zakres podstawowy. Klasa…

   Fizyka. Zakres podstawowy

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Rozwiązania zadań z podręcznika. Dział: Elementy szczególnej teorii…

   Fizyka. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe

  • OcenianieSprawdziany

   Sprawdzian do działu Dynamika

   Fizyka. Zakres podstawowy. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • MultimediaMultibooki

   Multibook „Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja” klasa 1 – DEMO

   Fizyka. Zakres rozszerzony. Nowa edycja

   Szkoły ponadpodstawowe

  • LekcjeMateriały pomocnicze

   Wskazówki metodyczne do działu Zjawiska hydrostatyczne. Fizyka. Zakres…

   Fizyka. Zakres rozszerzony

   Szkoły ponadpodstawowe