Codziennie ciekawsze lekcje!

Klub Nauczyciela

Programy nauczania, scenariusze lekcji, klasówki i sprawdziany – pobieraj materiały niezbędne w Twojej codziennej pracy.

Dostęp do serwisów 2020/2021

Zadbaj o swój dostęp do serwisów WSiP w roku szkolnym 2020/2021. Wypełnij i odeślij oświadczenie.

Nauczyciele szkolniNauczyciele przedszkolni

Język angielski zawodowy

Wybierz zeszyt ćwiczeń leksykalnych zgodnych z podstawą programową 2019. Za pomocą kodów QR posłuchaj nagrań dialogów i tekstów źródłowych.

Zamów

Stacja Edukacja -
i wszystko staje się łatwe!

Wybierz podręczniki WSiP dla swoich uczniów i otrzymaj dodatkową publikację, która zwiększy efektywność nauki.

Sprawdź

Nasze zasoby to kompletny zestaw nowoczesnego nauczyciela

Dokumentacja
Pobieraj dokumenty niezbędne w Twojej pracy nauczyciela: program nauczania i opinie o nim, rozkład materiału, plan wynikowy, PSO i akty prawne.
Lekcje
Wybieraj pomoce dydaktyczne, dzięki którym poprowadzisz jeszcze ciekawsze zajęcia. Wśród materiałów znajdziesz m.in. scenariusze lekcji i karty pracy.
Ocenianie
Sięgaj po sprawdziany i klasówki, które pomogą Ci skutecznie ocenić wiedzę uczniów i stopień opanowania przez nich materiału.
Diagnostyka
Korzystaj z profesjonalnych materiałów pomocniczych, dzięki którym sprawdzisz poziom wiedzy i postępy uczniów. Planuj efektywną pracę z klasą!
Multimedia
Wzbogacaj swoje lekcje materiałami multimedialnymi m.in. nagraniami, filmami, mapami, plakatami oraz ciekawymi zdjęciami.
Pomoce
Pracuj z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi przydatnymi m.in. podczas realizacji projektów. Wykorzystaj też gry urozmaicające naukę.

Poznaj Klub Nauczyciela

Od przedszkoli do szkół
ponadpodstawowych

Ponad 15 000 materiałów
dydaktycznych dla nauczycieli

Około 30
przedmiotów i branż

Wygodny dostęp
do materiałów

Dołącz do Klubu Nauczyciela

Uzyskaj dostęp do wysokiej jakości materiałów dydaktycznych pomocnych w Twojej pracy.